Character Information
CharacterImage
Renzodiac
43 Level
NoClass Class Name
Ingen [1-7] Local
Guild Info
Guild: Magnitude
Master: Renzodiac
Members: 1
Friends
# Name Class Level Guild Location
1 zaidmanu No Class 55 MurderLegion Ice Valley [55-57]
2 Hirudora No Class 55 Tension Ingen [1-7]
3 Ria No Class 50 Lannister Ingen [1-7]
4 SkyWalker No Class 45 TheGodesKing Ingen [1-7]
5 Edgel No Class 45 TheGodesKing Ingen [1-7]
6 Dyan No Class 45 TheGodesKing Aranbas Volcano [40-43]
7 MIstaya No Class 45 xHoneyx Ingen [1-7]
8 Heather No Class 45 Ingen [1-7]
9 Xcalibur No Class 45 Hero's Lane [15-20]
10 SkarleS No Class 45 NoCoffee Ingen [1-7]
11 Cristina No Class 45 Ingen [1-7]
12 Ewan No Class 45 Misfit Ingen [1-7]
13 Ezzy No Class 44 EisenwalD
14 ScarySmoke No Class 44 Ingen [1-7]
15 Dabong No Class 44 EisenwalD Ingen [1-7]
16 Chylo No Class 42 AYUDANTES Ingen [1-7]
17 xPerfect No Class 33 Rietz Sewer [31-33]
18 albino No Class 32 Ingen [1-7]