Character Information
CharacterImage
albino
32 Level
NoClass Class Name
Ingen [1-7] Local
-
Friends
# Name Class Level Guild Location
1 Renzodiac No Class 43 Magnitude Ingen [1-7]
2 Wolfino No Class 35 Ingen [1-7]
3 xPerfect No Class 33 Rietz Sewer [31-33]