Alien

Level: 55
Class: No Class
Gold: 79CP54SP13645GP
Guild: Abduction
Last Logout: 21-02-23
Friends (3)
Name Class Level
Shikaku Assassin 56
Senso No Class 55
Frezii No Class 55
Coming Soon
Comming Soon