Character Information
CharacterImage
Alexiaa
50 Level
NoClass Class Name
Ingen [1-7] Local
-
Friends
# Name Class Level Guild Location
1 Lylana No Class 55 Ingen [1-7]
2 Amber No Class 51 Ingen [1-7]
3 Sharpiee No Class 45 Ingen [1-7]
4 Explosive No Class 42 Cowen Marsh [36-40]
5 Drika No Class 41 Rietz Sewer [31-33]
6 Myrill No Class 17 Hero's Lane [15-20]